Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/fero/public_html/gim1/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/fero/public_html/gim1/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/fero/public_html/gim1/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

BreadcrumbsKalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

 • Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2016 r.(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2016 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Ferie zimowe16 - 29 stycznia  2017 r.   województwo lubelskie

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

  • Wiosenna przerwa świąteczna - 13 – 18 kwietnia 2017 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 
  1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r.
  2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r.
  3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r.

                          z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

                          z zakresu języka polskiego

                          z zakresu przedmiotów przyrodniczych

                          z zakresu matematyki


  (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 30 czerwca 2017 r.(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  • Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  Projektowana zmiana rozporządzenia : zakończenie zajęć dydaktycznych następować będzie w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca.

  Dni wolne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

  w roku szkolnym 2016/2017


 • LP

  Szkoła Podstawowa Nr 4

  LP

  Gimnazjum Nr 1

  1

  31.10.2016

  poniedziałek przed 1 listopada

  1

  31.10.2016

  poniedziałek

  przed 1 listopada

  2

  19.04.2017

  Egzamin gimnazjalny
  w Gimnazjum Nr 1

  2

  19.04.2017

  Egzamin gimnazjalny
  w Gimnazjum Nr 1

  3

  20.04.2017

  3

  20.04.2017

  4

  21.04.2017

  4

  21.04.2017

  5

  2.05.2016

  Dzień poprzedzający
  święto 3 maja (wtorek)

  5

  2.05.2016

  Dzień poprzedzający
  święto 3 maja (wtorek)

  6

  16.06.2017

  piątek po Bożym Ciele

  6

  16.06.2017

  piątek

  po Bożym Ciele

       

  7

  4.05.2017

  Czwartek

  po 3 maja

       

  8

  5.05.2017

  Piątek

  po 3 maja


Template designed by FEROmedia.NET (Copyright © 2013)