BreadcrumbsLaureatki Konkursów Wojewódzkich z Gimnazjum nr 1 w Łukowie.

 

laureatki konk wojRok szkolny 2016/2017 to czas wielu sukcesów uczniów Gimnazjum nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Łukowie. Na szczególne uznanie zasłużyły w tym roku kobiety i to dzięki nim dobre imię naszej Szkoły wciąż jest sławione. Tegoroczne laureatki to znakomite humanistki. Marta Chudzik z klasy III A zwyciężyła w zmaganiach polonistycznych – Konkursie Języka Polskiego, a Paulina Mościcka z klasy III B  w Konkursie Języka Angielskiego. Konkursy mają w środowisku szkolnym szczególną renomę, ponieważ są organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i ich wyniki przekładają się na bardzo wymierne korzyści. Tytuł laureata zwalnia ucznia z udziału w danej części egzaminu gimnazjalnego –i automatycznie pozwala otrzymać maksymalną ilość punktów. Poza tym laureaci tego konkursu są szczególnie pożądanymi i cenionymi uczniami przyszłych szkół średnich.

Pokonanie w zmaganiach konkursowych całej rzeszy uczniów z województwa lubelskiego najlepiej świadczy o wiedzy, umiejętnościach, pasjach dziewcząt i renomie szkoły. Uczennice zostały przygotowane do konkursu przez nauczycielkę języka polskiego – Iwonę Zubkiewicz, i języka angielskiego – Małgorzatę Tomczak.


Template designed by FEROmedia.NET (Copyright © 2013)